Anmälan till bostadskö

Bostadskön är öppen för dig som är antagen eller studerar på ett av programmen på grundnivå, och master som ingår i programmen på grundnivå vid SLU Alnarp, samt vara kårmedlem i Lantmästarkåren, Alnarps Studentkår eller SLUSS-kår. Kårmedlemskap kan ansökas när du blivit antagen till utbildning på SLU Alnarp.

Bostadskön för rum, enkelrum och dubbletter, är öppen mellan den 1 aug till 15 maj. Befintlig kö raderas och en ny kö startas den 1 aug varje år. Nyantagna studenter ges förtur vid tilldelning av rum inför start av höstermin.

Bostadskön för lägenheter är öppen hela året. Studerande med barn ges förtur vid tilldelning av lägenheter.

För dig som redan är boende på Lommaborgen och önskar flytta inom Lommaborgen gör din anmälan i internkön.

 – Tillsammans hjälps vi åt för gemenskap och trivsel på Lommaborgen –

Bostadsköer

Bostadskö för rum & dubblett

Bostadskö för lägenhet

Internkö för boende

Ansök medlemskap i studentkår vid SLU Alnarp

Kårmedlemskap kan ansökas när du blivit antagen till utbildning på SLU Alnarp.

Bli medlem i Lantmästarkåren

Bli medlem i Alnarps Studentkår

Våra studentbostäder

Enkelrum

Våra enkelrum finner du i A- och B-huset. I enkelrummet bor du själv och har eget badrum och egen hall. Du har tillgång till det gemensamma köket som finns på varje våning.

Dubbletter

Våra dubbletter finner du i A- och B-huset. Dubblett finns med och utan kökspentry. Du har ett eget rum och delar kök, hall och badrum med din rumsgranne.

Lägenhet

Våra lägenheter finner du i C- och D-Huset. Lägenheten är på två plan med tre rum och kök. Passar studerande med familj. Till lägenheten finns även en uteplats på baksidan.