Information om bostadskön för enkel- och dubbelrum

Här kan du som är programstuderande vid SLU i Alnarp ställa dig i bostadskö. Masterstudenter kan bara ställa sig i kö om masterprogrammet ingår i en grundutbildning (d.v.s Landskapsarkitektprogrammet och Hortonomprogrammet).

Bostadskön för studentrummen är öppen från den 1 augusti till den 15 maj. Under sommaren är den alltså stängd. Kölistan rensas och en helt ny kölista öppnas 1 augusti.

Rum som blir lediga under sommaren sparas till de nyantagna studenter som börjar plugga till höstterminen. Observera att du som nyantagen också ställer dig i kö från och med 1 aug.

Vill du som redan står i bostadskön fortsätta att stå kvar i kön även när höstterminen startar måste du alltså nyanmäla dig, tidigast den 1 augusti.

Information om bostadskön för lägenheter

Här kan du ställa dig i kö redan innan du vet om du blivit antagen eller ej. Barnfamiljer har förtur till lägenhetskön.
Lägenhetskön är öppen året runt.

Bostadskön för rum är stängd mellan den 15 maj till den 1 aug.

Bostadskö för rum

Anmälan för denna bostadskö gäller endast rum.

Anmälan för rum är stängd mellan den 15 maj – 1 aug.

Bostadskö för lägenhet

Anmälan för denna bostadskö gäller endast för lägenhet.

Intern bostadskö

Anmälan för denna bostadskö gäller endast för dig som redan bor på Lommaborgen.